سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید محمودی تیموراباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز ضروری است . در دهه های اخیر،صنعت حفاری پیشرفت هایی داشته است که از مهم ترین آن ها می توان به جایگزینی حفاری دورانی باحفاری کابلی اشاره کرد . در سال های اخیر روش های جدید متعددی در زمینه حفاری های نوین پیشنهاد شده است . یکی از روش های قابل قبول که نظر بسیاری از مهندسین را به خود جلب کرده است ،حفاریچاه های نفت و گاز با استفاده از تکنولوژی لیزر می باشد. هر چند آزمایش های متعددی در این زمینه صورت گرفته ، اما تاکنون این نوع حفاری به صورت میدانی و عملی انجام نشده است ، زیرا هر تغییر وجایگزینی نیازمند داده ها و اثبات های قوی است . در این مقاله سعی شده است با استفاده از آزمایش هایی که برای اولین بار در ایران انجام گرفته به منظور ورود تکنولوژی لیزر به صنعت حفاری داده های منطقی استدلال های محکمی ارایه گردد . این داده هابراساس نوع دستگاه های موجود و امکانات محدود در دسترس به دست آمده اند. با اثر استفاده از تکنولوژی لیزر بر کاهش آلودگی های زیست محیطی،مطالبی آورده شده است