سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده – دانشگاه مازندران_دانشکده علوم ریاضی
زهرا فوجردی – دانشگاه مازندران_دانشکده علوم ریاضی
سید هادی ناصری – دانشگاه مازندران_دانشکده علوم ریاضی

چکیده:

جهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر است و شیوه مدیریت در فرآیندها نیز ناگزیر از تغییر برای موفقیت در جهان در حال دگرگونی باید مدیریتی به روز داشته باشد و بایستی در اقدامات مدیریتی و ادبیات آن بازنگری کرد.تصمیم گیری،یکی از ارکان مدیریت است و به کارگیری روش های مناسب و متناسب با تصمیم،در توفیق سازمان نقشی موثر ایفا می کند.دنیای اطراف ما مملو از مسایل چند معیاره است و انسانها همیشه مجبورند تصمیم های خود را در این شرایط اتخاذ نمایند.در بعضی از این موارد نتیجه تصمیم گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضرر های جبران نا پذیری را برای ما تحمیل کند.از اینرو لازم است که تکنیک یا تکنیک های مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیم گیری صحیح اتخاذ شود.در این میان،به کار گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)بسیار کار آمد بوده و با تعیین الویت برای راه حل های ممکن،در اتخاذ تصمیمی کارا،موثر واقع می شود.