سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ترکی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
اسلام کاشی – دانشگاه مازندران بابلسر
عبدالرسول برازنده – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

ارزیابی کمی ریسک QRA)یک عنوان کلی برای تکنیک هایی است که قادر است ریسکهای مربوط به یک واحد فرایندی عملیات حمل و نقل ونگهداری موادخطرناک و غیره را به صورت کمی تخمین بزند و درنهایت رها کارهایی برای کاهش یا حذف این خطرات ارایه نمود QRA)متشکل ازمجموعه ای ازروشها میب اشد که برای تخمین و برارود ریسکهای مطرح شده توسط یک سیستم درمواردی همچون تلفات انسانی و دربرخی موارد ضررهای اقتصادی استفاده میشود برای ارزیابی و محاسبه ریسک دراین روش ازنمودارهای ریسک فردی و جمعی منحنی F-N استفاده میشود درروش QRA) برخلاف ارزیابی کیفی ریسک که از یک نگرش کیفی ماتریسک ریسک درجهته براورد ریسک استفاده میشود دراین مقاله به بررسی روش ارزیابی کمی ریسک پرداخته شده است و کلیه مراحلی که درارزیابی کمی ریسک بایستی مدنظر گرفته شود توضیح داده شده است.