سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین گنجی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
پویان خوشبخت – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فاضلاب نساجی حاوی مقادیر زیادی از ترکیبات رنگی بودکه معمولا سمی مقاوم به تجزیه بیولوژیک و پایدار درمحیط زیست می باشند تخلیه این فاضلاب ها به منابع آب اثرات سویی مانند اثر برشدت فتوسنتز و آسیب به محیط زیست را به همراه دارد درواقع این فاضلاب ها به عنوان یک تهدید زیست محیطی درسراسر جهان بوده و قبل ازتخلیه به محیط زیست باید به نحو مطلوبی تصفیه شوند حذف رنگ از جریان فاضلاب نساجی از طریق روشهای فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی و یا تلفیقی مانند جذب فیلتراسیون غشایی انعقاد و لخته سازی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و … امکان پذیر است فرایندهای غشایی با داشتن مزایایی چون حجم کم و عدم نیاز به فضای زیاد تنوع درشکل و اندازه افت فشار کم و انتقال جرم زیاد بالا بودن راندمان جداسازی برای محلولهای رقیق نیاز کم به مواد افزودنی و حلالها ساده بودن طراحی غشاها و سهولت کاربرد آنها در مقیاسهای صنعتی از سایر روشهای جداسازی متمایز شده اند با این دیدگاه در این مقاله ابتدا به مطالعه غشاها و تقسیم بندی های مختلف آنها از لحاظ مکانیسم حاکم برجداسازی و خصوصیات و کاربردهای عمده آنها موردب ررسی قرارگرفته است.