سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یوسفیانپور – پژوهنده ارشد پژوهش و توسعه، پتروشیمی شهید تندگویان
راحله برومند – پژوهنده ارشد پژوهش و توسعه، پتروشیمی شهید تندگویان

چکیده:

در بین کلیه عملیات واحدهای صنعتی، شاید عملیات مربوط به خشک کردن مواد، بیشترین کاربرد را داشته باشد. به این جهت، مکانیسم خشک کردن و طراحی دستگاه های مربوطه در مقیاس صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اکثر عملیات مربوط به تولید مواد، مخصوصا در صنایع شیمیایی، یک یا چند مرحله عملیات خشک کردن در یکی از اشکال متنوع آن وجود دارد و پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع پتروشیمی تولید کننده مواد پلی اتیلن ترفتالات در سطح خاورمیانه و جهان و یکی از صنایع پیشرو در بکارگیری این عملیات مهم و حساس جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات خود از این امر مستثنی نمی باشد و با توجه به تعدد و تنوع فرایندهای خشک سازی موجود، پتروشیمی شهید تندگویان را به عنوان یک مطالعه موردی در زمنیه خشک کن ها قرار گرفته شد.