سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی بارانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

درچنددهه اخیر بحث فرایند طراحی شهری و بانگرش فرایندی به طراحی شهری توجه بسیایر از نظریه پردازان و متخصصین طراحی شهری را به خود جلبک ردها ست دراین بین متدهای مختلفی برای فرایند پیشنهاد شده است که دارای شباهت و تفاوت هایی با هم هستند دراین مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به فرایند و لزوم استفاده از آن در طراحی شهری فرایندهای موجود در طراحی مورد بررسی واقع شوند این مهم پایه و اساس شناختی است که از این موضوع در طراحی شهری شکل می گیرد درادامه آن ضمن اشاره به مهمترین فرایندهای موجود نقاط اختلافی آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت و پیشنهاداتی درخصوص رفع آن ها ارایه می گردد در پایان نیز ضمن اشاهر به رویکردهای نوینی که لازم است درجهت رسیدن به توسعه پایدار درطراحی شهری لحاظ گردد جایگاه آنها در فرایند مورد تاکید قرار خواهد گرفت.