سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز کریمی – مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمدحسن احرامپوش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی یزد
مهدی مختاری – دکترای بهداشت محیط علوم پزشکی یزد
اصغر ابراهیمی – دانشار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

یکی از کاربردهای فرایند اکسیداسیون مرطوبWAO) تصفیه فاضلابهای قوی حاوی ترکیبات ازته نظیرشیرابه زباله است این پژوهش به منظور تعیین راندمان روش اکسیداسیون مرطوب با هوا درحذف آمونیاک از شیرابه زباله شهری اصفهان انجام گرفت فاضلابهای قوی دارای ترکیبات آلی با اکسیداسیون مرطوب با هوا دردرجه هوا بالا ۱۰۰-۳۰۰درجه و فشار ۱۰bar و تزریق اکسیژن ملکولی به عنوان اکسید کننده می تواند تصفیه گردد نتایج نشان میدهد که د ردمای ۳۰۰ درجه و زمان ماند ۳۰ دقیقه راندمان حذف ۵۴/۶NH3 درصد و راندمان تولید نیترات ۵۸/۹درصد می باشد دراین شرایط بیشترین راندمان حذف آمونیاک و تولید نیترات وجود دارد بطور کلی میانگین راندمان تولید NO3 دراین فرایند ۵۸/۹-۳۲/۵ درصد می باشد با افزایش دما تجزیه بیشتر مواد آلی صورت گرفته و آمونیاک بیشتری تولید می گردد از این روش می توان WAO) به منظور پیش تصفیه فاضلابهای صنعتی و شیرابه با مقادیر بالای آمونیاک استفاده کرد.