مقاله فراگیری مقولات واژگانی – نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: فراگیری مقولات واژگانی – نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقولات دستوری
مقاله فراگیری زبان دوم
مقاله واژگانی – نحوی
مقاله تداخل زبان اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکتساب زبان دوم به معنای فراگیری زبان در جامعه ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتا طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوم فرا می گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی – دستوری و میزان تداخل زبان اول در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیری مقولات واژگانی – دستوری یعنی فرضیه درخت کمینه/ ساختار بنیادین اثر وینیکا و یانگ شولتن (۱۹۹۶) و نظریه دسترسی/ انتقال کامل اثر شوارتز و اسپراوز (۱۹۹۶) بررسی شد. در پایان با بررسی میزان کاربرد صحیح فعل ربطی be، این نتیجه حاصل شد که بر خلاف مقولات واژگانی، مقولات دستوری در مرحله اولیه زبان آموزی حضور ندارند و بدون تکیه فراگیر بر زبان اول – هم راستا با نظرات درخت کمینه/ ساختار بنیادین – ظاهر می شوند.