سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

مسئله ارائه پاسخهای نامرتبط و غیر دقیق به پرسشهای کاربران همواره یک مشکل مهم در گلوگاه سیستمهای بازیابی اطلاعات بوده است. این مقاله برای درک بهتر پرسشهای کاربران، یک سیسنم جدید با رویکردی نو از بهینه کردن پرسش ارائه میدهد. عمل بهینه کردن پرسش توسط یک پایگاه دانش بنام فراواژگان شناختی صورت میگیرد که بر اساس اصول و مبانی هستان شناسی طراحی گردیده است. سیستم پیشنهادی نشان میدهد که چگونه استفاده از این پایگاه دانش، معانی و اضح تری از پرسشها را در سیستمهای اطلاعاتی پیوسته ارائه میدهد معماری فراواژگان شناختی مبتنی است بر طراحی و پیاده سازی یک انباره هوشمند از دانش ذخیره شده که پرسش کاربر را به عنوان ورودی گرفته و یک پرسش جدید و اصلاح شده را به عنوان خروجی ارائه میدهد. عملکرد فراواژگان شناختی و نتیجه کاربرد آن در سه مرحله ورودی، تحلیل و پردازش و خروجی و نتایج حاصل از آزمایش این سیستم نیز ارائه گردیده است