مقاله فراوانی ژنوتایپ های هپاتیت C در مبتلایان به عفونت هپاتیت C در استان لرستان طی سال های ۹۱-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: فراوانی ژنوتایپ های هپاتیت C در مبتلایان به عفونت هپاتیت C در استان لرستان طی سال های ۹۱-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتیت C
مقاله ژنوتیپ
مقاله ویروس
مقاله HIV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبیداوی ضیاء
جناب آقای / سرکار خانم: بیکی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تعیین ژنوتیپ هپاتیت C در تعیین جنبه های مختلف این عفونت از جمله اپیدمیولوژی، پاتوژنز و پاسخ به درمان های ضدویروسی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژنوتایپ های هپاتیت C در بیماران مراجعه کننده به کلینیک عفونی شهر خرم آباد است.
روش ها: در این مطالعه از میان تمامی بیماران مراجعه کننده به کلینیک عفونی شهر خرم آباد طی یک بازه چهارساله، تعداد ۱۲۰ نفر که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی سرم افراد مبتلا به هپاتیت C با روش PCR از نظر نوع ژنوتایپ هپاتیت C بررسی گردید.
یافته ها: از ۱۲۰ بیمار مورد مطالعه ۱۰۱ نفر (%۸۴٫۲) مرد و ۱۹ نفر (%۱۵٫۸) زن بودند. بیشترین فراوانی مربوط به ژنوتایپ ۳a با ۶۵ درصد موارد و پس از آن به ترتیب ۱a با ۲۴٫۲، ۱a,1b با ۵ و ۲a با ۱٫۷ درصد بود. از میان تمام نمونه های مورد بررسی در کل ژنوتایپ، ۵ نفر (%۴٫۲) قابل تعیین نبود. در این مطالعه میان جنسیت و ژنوتیپ و نیز میان گروه سنی و ژنوتیپ رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین ۱۸٫۳ درصد از بیماران مورد بررسی HIV مثبت بودند.
نتیجه گیری: شایع ترین ژنوتایپ در این مطالعه ژنوتایپ ۳a به دست آمد که با ژنوتایپ شایع در کشورهای عربی، اروپایی، آمریکایی و آفریقایی همخوانی ندارد. همچنین در این بررسی ژنوتایپ ۱a دومین ژنوتایپ شایع بود در حالی که در بسیاری از مطالعات داخلی، ژنوتایپ ۱a شایع ترین ژنوتایپ به دست آمده است.