مقاله فراوانی پدیده آلوایمونیزاسیون در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شهرستان ساری (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۶ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: فراوانی پدیده آلوایمونیزاسیون در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شهرستان ساری (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمی
مقاله انتقال خون
مقاله آلوایمونیزاسیون
مقاله آنتی بادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوثریان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: روشن پیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انتقال خون مکرر، درمان اصلی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است. با این حال به واسطه مواجهه مستمر آنتی ژنی، ممکن است واکنش های ایمنی همچون شکل گیری آلوآنتی بادی علیه آنتی ژن های سلول های خونی شکل گیرد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی پدیده آلوایمونیزاسیون در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شهرستان ساری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۲۱۸ بیمار (۱۰۰ مرد و ۱۱۸ زن) با میانگین سنی ۲۲٫۵±۷ سال مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد. روش غربالگری با استفاده از آنتی بادی های تجاری موجود (Biotest, Dreiech, Germany) تست آنتی گلوبولین غیرمستقیم انجام شد. هر نمونه برای وجود آلوآنتی بادی علیه آنتی ژن هایC ،Cw ،Lea ،E ،Lua ،Leb ،K ،Jkb ،N ، P1،D ،Jka ،M ،S ،Xga،e ،Fya ،s ، c، Fyb،k ،Kpa ،Jsb ، Lub و Coa بررسی گردید.
یافته ها: ۸۸ بیمار (۴۰٫۴ درصد؛ محدوده اطمینان ۹۵ درصد: ۳۳٫۹ درصد تا ۴۶٫۹ درصد) برای وجود آلوآنتی بادی مثبت تشخیص داده شدند. شایع ترین آلوآنتی بادی ها علیه آنتی ژن های سطحی گلبول های قرمزC ،Cw و Lea (40 درصد) بودند. بین وجود آلوآنتی بادی با زمان شروع دریافت خون (قبل یا بعد از سه سالگی)، دفعات و طول مدت دریافت خون، همبستگی مستقیمی یافت نشد.
نتیجه گیری: آلوایمونیزاسیون پدیده ای شایع در بیماران تالاسمی است و بایستی با دریافت خون سازگار کنترل و پیشگیری گردد.