مقاله فراوانی و علل قصور مامایی در پرونده های ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: فراوانی و علل قصور مامایی در پرونده های ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی قانونی
مقاله قصور
مقاله مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان محمودآبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: لهراسبی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماماها همواره و از دیرباز، اولین متصدیان امر مراقبت از مادر و جنین شناخته شده اند. همین امر باعث فراهم شدن زمینه بروز خطاهای جبران ناپذیر در این حرفه شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و علل قصور مامایی در پرونده های ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی و مقطعی بر روی تمامی شکایات ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع شکایت از کادر مامایی شاغل در بیمارستان ها، مطب و سایر مراکز درمانی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انجام شد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست بود. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از ۷۰۸ مورد شکایت مطرح شده، ۴۱ مورد (۵٫۸%) آن مربوط به ماماها بود. از ۴۱ نفری که از آن ها شکایت شده بود، ۱۸ نفر (۴۳٫۹%) از ماماها مرتکب قصور شده بودند. ماماها در ۳۸٫۹ موارد به دلیل بی مبالاتی و در ۴۴٫۴ موارد به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی مقصر شناخته شده بودند. ۱۳ نفر (۳۱٫۷%) از ماماهایی که از آن ها شکایت شده بود در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال قرار داشتند که بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. ۳۵ نفر (۸۵٫۴%) از ماماهایی که از آن ها شکایت شده بود در بیمارستان ها و ۶ نفر (۱۲٫۲%) از آن ها در خانه های بهداشت به بیماران ارائه خدمت کرده بودند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حرفه مامایی، شاغلین این حرفه باید در مورد قوانین و مقررات پزشکی، جرائم و تخلف، قانون دیات، مسائل سقط جنین و موارد دیگر اطلاع کافی داشته باشند.