مقاله فراوانی و الگوی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان زنده مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان (۸۷-۱۳۸۶) (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: فراوانی و الگوی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان زنده مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان (۸۷-۱۳۸۶) (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاری مادرزادی
مقاله فراوانی
مقاله سیستم عضلانی – اسکلتی
مقاله سن بارداری
مقاله دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودپور ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: عرب بنی اسد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشا درونی در ساختمان های بدن ایجاد شده اطلاق می گردد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و الگوی ناهنجاری های ظاهری مادرزادی نوزادان زنده متولد شده در رفسنجان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۶۰۸۹ نوزاد زنده متولد شده در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال های ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. نوع ناهنجاری بزرگ و کوچک بر اساس معاینه بالینی نوزاد توسط متخصصین اطفال در پرسشنامه ثبت شد.
یافته ها: ۱۷۹ مورد حداقل دارای یک ناهنجاری کوچک یا بزرگ بودند. شیوع ناهنجاری مادرزادی ۲٫۹۳ درصد تعیین شد. بیشترین میزان ناهنجاری در سیستم عضلانی – اسکلتی (۴۳٫۵ درصد) و سپس در سیستم ادراری – تناسلی (۲۲٫۹ درصد) و سیستم قلبی (۱۵٫۰۸ درصد) مشاهده شد. بین ناهنجاری مادرزادی و سن تولد و مصرف دارو توسط مادر تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: بیشترین ناهنجاری ظاهری مادرزادی در سیستم عضلانی – اسکلتی مشاهده گردید.