مقاله فراوانی نشانگان روده تحریک پذیر، علایم بالینی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بالغ شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: فراوانی نشانگان روده تحریک پذیر، علایم بالینی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بالغ شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روده تحریک پذیر
مقاله شیوع
مقاله رم III
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتبخش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: درویش مقدم صدیف
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمیرزایی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نشانگان روده تحریک پذیر (Irritable bowel syndrome یا IBS) یکی از شایع ترین اختلالات عملکردی دستگاه گوارش است که با علایم غیر اختصاصی چون درد یا ناراحتی شکمی، تغییر الگوی اجابت مزاج و احساس نفخ بدون هر گونه پاتولوژی خاصی مشخص می شود. شیوع این بیماری در سراسر دنیا متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع IBS در شهر کرمان انجام گرفت.
روش: این مطالعه به صورت مقطعی و با روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای تصادفی انجام گرفت. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با ۲۲۵۹ نفر در محدوده سنی ۷۵-۱۵ سال که با مراجعه به درب منازل آن ها برای شرکت در مطالعه دعوت شده بودند و با تکمیل پرسشنامه بر اساس معیار رم (Rome III) III انجام شد، اطلاعات با استفاده از آزمون آماری x2 و Logistic regression تحلیل شد. سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ با ارزش تلقی شد.
یافته ها: شرکت کنندگان در این مطالعه شامل ۱۰۸۸ نفر (۴۸٫۲ درصد) مرد و ۱۱۷۱ نفر (۵۱٫۸ درصد) زن با میانگین سنی ۱۶±۴۳ سال بودند. شیوع کلی ۴٫۳۸IBS درصد به دست آمد. شیوع استاندارد شده در استان کرمان ۶٫۲ درصد و در ایران ۶٫۱ درصد محاسبه شد. ارتباط IBS با سن معنی دار بود و با افزایش سن احتمال بروز بیماری IBS کاهش داشت (P<0.001). شایع ترین علامت در افراد مبتلا به بیماری، نیاز به زور زدن حین دفع (۵۹٫۶ درصد) و احساس نفخ شکمی (۵۵٫۶ درصد) بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع
IBS در کرمان در کل نسبت به کشورهای غربی کمتر است. ولی با توجه به این که شیوع در سنین جوانی خیلی بیشتر است و جمعیت کرمان به طور عمده جوان می باشند، انجام اقدامات آموزشی- بهداشتی برای پیشگیری از بروز آن می تواند منافع فردی و اقتصادی مهمی را برای جامعه به دنبال بیاورد.