مقاله فراوانی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در مراجعین به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری (۸۸-۱۳۸۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹۶ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: فراوانی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در مراجعین به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری (۸۸-۱۳۸۳)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوگرافی
مقاله عروق کرونر
مقاله پرفشاری خون
مقاله هیپرلیپیدمی
مقاله دیابت
مقاله سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نثارحسینی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان رایکا
جناب آقای / سرکار خانم: همتا امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های عروق کرونری یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در جهان و خصوصا کشور ایران است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در مراجعین به مرکز انژیوگرافی بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری به عنوان مرکز قلب استان مازندران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۲۵۴۰ بیمار انژیوگرافی شده با تنگی عروق کرونر بیش از ۵۰ درصد (یک تا سه رگ) مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری در سال های ۸۸-۱۳۸۳ انجام شد. اطلاعات شامل ابتلا به دیابت، پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، مصرف سیگار، سابقه فامیلی بیماری های عروق کرونر،CRP و نتایج نوار قلب، تعداد و نام عروق مبتلا و شدت تنگی عروق برای هر بیمار ثبت شد.
یافته ها: عوامل خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر به ترتیب شامل پرفشاری خون (۴۰٫۸ درصد)، هیپرلیپیدمی (۴۰٫۵ درصد)، دیابت (۲۹٫۱ درصد)، تغییرات غیرطبیعی نوار قلبی (۲۳٫۸ درصد)، مصرف سیگار ( ۱۲٫۵درصد)، سابقه فامیلی ابتلا به بیماری عروق کرونری (۱۰درصد) و CRP مثبت ( ۴٫۳درصد) تعیین شد. تنگی بیش از ۵۰ درصد در Left Anterior Descending Artery مردان و زنان به ترتیب ۷۵٫۸ درصد و ۸۰٫۴ درصد تعیین شد. تنگی در هر سه رگ در ۴۸٫۳ درصد، دو رگ در ۴۸٫۳ درصد و یک رگ در ۲۶٫۵ درصد از بیماران وجود داشت. بین ابتلا به دیابت و ابتلا شریان (P<0.03) Left Anterior Descending Artery و (P<0.004) Left Coronary Circumflex ارتباط اماری معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری: پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، دیابت، تغییرات غیرطبیعی نوارقلب، مصرف سیگار و سابقه فامیلی از عوامل خطرساز بیماری های عروق کرونر در این منطقه بودند.