مقاله فراوانی عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاروتید اندارترکتومی در بیماران دچار تنگی شریان کاروتید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: فراوانی عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاروتید اندارترکتومی در بیماران دچار تنگی شریان کاروتید
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندارترکتومی کاروتید
مقاله عوارض پس از عمل جراحی
مقاله میزان مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فیروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان توصیه شده جهت بیماران دچار تنگی کاروتید قابل توجه، آندارترکتومی کاروتید از طریق جراحی می باشد و نسبت به درمان دارویی در جلوگیری از سکته مغزی موثرتر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوارض و مرگ و میر پس از آندارترکتومی شریان کاروتید در بیماران دچار تنگی کاروتید می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی روی ۱۳۸ بیمارکه در طول سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ تحت عمل جراحی آندارترکتومی شریان کاروتید قرار گرفته بودند، انجام شد. جنس، سن، درصد و جهت تنگی، علت عمل و عوارض حین و بعداز عمل و هم چنین میزان مرگ و میر بیماران جمع آوری و ثبت گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ آنالیز گردید.