مقاله فراوانی علایم بالینی سندرم پیش از قاعدگی و سندرم ملال پیش از قاعدگی دانشجویان رشته پزشکی (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: فراوانی علایم بالینی سندرم پیش از قاعدگی و سندرم ملال پیش از قاعدگی دانشجویان رشته پزشکی (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پیش از قاعدگی
مقاله سندرم ملال پیش از قاعدگی
مقاله نفخ
مقاله تنگی نفس
مقاله سن منارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده نصرت سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبشری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باتوجه به فراوانی بالای سندرم پیش از قاعدگی و سندرم ملال پیش از قاعدگی و اثرات آن بر فعالیت ها و رفتارهای خانوادگی، تحصیلی و شغلی؛ این مطالعه به منظور تعیین فراوانی علایم بالینی سندرم پیش از قاعدگی (PMS) و سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMDD) در دانشجویان رشته پزشکی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۱۶۲ دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طراحی شده براساس کرایتریای انجمن متخصصین زنان و مامایی آمریکا برای تشخیص سندرم پیش از قاعدگی و کرایتریای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی برای تشخیص سندرم ملال پیش از قاعدگی استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان ۲۲٫۲±۲٫۵ سال و سن منارک ۱۳٫۳±۱٫۲ سال بود. ۱۷ نفر (۱۰٫۵ درصد) متاهل و ۱۴۵ نفر (۸۹٫۵ درصد) مجرد بودند. ۹۳ نفر (۵۷٫۴ درصد) مبتلا به PMS و ۳۷ نفر (۲۲٫۸ درصد) مبتلا به PMDD بودند. شایع ترین علامت جسمی و خلقی به ترتیب شامل احساس نفخ و افزایش وزن (۴۵٫۷ درصد) و احساس کاهش انرژی خفیف و خستگی پذیری سریع (۵۷٫۴ درصد) بود. احساس خفگی و تنگی نفس (۸ درصد) از علایم جسمی و کاهش شدید خواب (۱٫۲ درصد) از علایم خلقی کمترین فراوانی را نشان دادند. ارتباط آماری معنی داری بین شیوع PMDD با سن و سن منارک یافت شد (P<0.05).
نتیجه گیری: سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از شیوع بالایی برخوردار است.