مقاله فراوانی سرولوژی مثبت توکسوپلاسموز در کودکان مبتلا به اوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: فراوانی سرولوژی مثبت توکسوپلاسموز در کودکان مبتلا به اوتیسم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسموزیس
مقاله مطالعات سرولوژیک
مقاله اوتیسم
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپیمان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: شیربازو شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: امیرسالاری سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توکسوپلاسما گوندی، انگل درون سلولی اجباری است و تعداد زیادی از مردم دنیا به آن مبتلا هستند. در کودکان، عفونت توکسوپلاسما گوندی مغزی، به سیستم اعصاب مرکزی وارد شده و منجر به التهاب بخش خاکستری مغز می گردد. اوتیسم، اختلال پیچیده تکاملی، از نوع روابط اجتماعی می باشد که علت اصلی آن ناشناخته است. تغییرات نوروپاتولوژی در بیماران اوتیسم، با آنچه که در توکسوپلاسموزیس مغزی مشاهده می شود، شباهت دارد. هدف از این مطالعه، بررسی سرولوژی مثبت توکسوپلاسما در کودکان مبتلا به اوتیسم می باشد.
روش بررسی: این تحقیق مطالعه ای از نوع مورد – شاهدی که در سال ۹۱-۱۳۹۰ بر روی کودکان ۱۲-۳ ساله مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی اعصاب و روانپزشکی کودکان بیمارستان بقیه اله و مرکز توانبخشی نوید عصر و امید عصر، انجام گرفت. تعداد ۴۰ کودک مبتلا به اوتیسم، به عنوان گروه مورد و تعداد ۴۰ کودک غیرمبتلا، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. از هر کودک، ۵ ml نمونه خون، برای تعیین سطح آنتی بادی IgG و IgM علیه توکسوپلاسما گوندی، گرفته شد و به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: گروه مورد شامل ۳۴ پسر و شش دختر (به ترتیب ۸۵ و ۱۵ درصد)، با میانگین سنی ۶٫۰۰ (±۲٫۷۱) سال بود و میانگین زمان تشخیص اوتیسم ۴٫۰۱ (±۱٫۸۷) سالگی گزارش شد. گروه شاهد شامل، ۱۷ پسر و ۲۳ دختر، با میانگین سنی ۵٫۶۷ (±۳٫۰۹) سال بود. ۷۷٫۵ درصد (۳۱ نفر) مبتلا به بیماری اوتیسم، ۷٫۵ درصد (۳ نفر) اختلال شبه اوتیسم و ۱۵ درصد (شش نفر) سندرم آسپرگر بودند. نتیجه سرولوژی IgM و IgG در تمامی کودکان اوتیسمی منفی و در کودکان غیر اوتیسمی، در ۲٫۵ درصد (یک نفر) از آن ها مثبت و در ۹۷٫۵ درصد (۳۹ نفر) منفی بود و بین این دو گروه، تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد (P=0.31).
نتیجه گیری: اگرچه اختلاف آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد، از این روی نتایج دقیق تر، نیازمند حجم نمونه بیش تر در مطالعات بعدی می باشد.