مقاله فراوانی رنگ دندان قدامی طبیعی در بیماران ارجاعی به دانشکده دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: فراوانی رنگ دندان قدامی طبیعی در بیماران ارجاعی به دانشکده دندانپزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان پزشکان
مقاله زیبایی دندان
مقاله شناخت رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه دولو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهی از فراوانی گستره رنگی دندان های طبیعی با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار مانند سن و جنس نقش مهمی در تسهیل انتخاب رنگ داشته و در بیماران بایسته است زیرا از ناخشنودی آنها و صرف هزینه زیاد پیشگیری خواهد کرد.
هدف: تعیین فراوانی رنگ دندان های طبیعی در بیماران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
مواد و روش ها:در یک مطالعه مقطعی دندان های قدامی (سانترال) ماگزیلای طبیعی و سالم را در ۶۰۰ نفر از مراجعان دانشکده دندانپزشکی ابتدا از هرگونه جرم،رنگ خارجی (به کمک دستگاه جرم گیری و برس و پودر پامیس) پاک کرده، سپس، در زیر نور دستگاه دی لایت(سونگ یانگ; تایوان) به کمک نمونه رنگ ویتا کلاسیک تعیین رنگ و اطلاعات بدست آمده با آزمون های chi-square & fisher exact test بررسی کامل شد.
نتایج: در این بررسی بدون توجه به سن مراجعان بیشترین فراوانی رنگ مربوط به (A2) با (۵٫۳۲%) سپس A3 (%29.8) و کمترین آن مربوط به C1 (%0.3) بود. بین زنان و مردان اختلاف معنی داری در توزیع رنگ ها وجود نداشت ولی به تفکیک گروه های سنی اختلاف آماری معنی دار بود.(P>0.0001).
نتیجه گیری: با افزایش سن، دندان ها تیره تر شده در گروه سنی ۲۹-۲۰ سالگی بیشترین فراوانی را رنگ A2 و بالای ۳۰ سال A3 داشت.