مقاله فراوانی تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر شیراز (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۷۴ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: فراوانی تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر شیراز (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک های عمومی
مقاله توکسوکارا
مقاله زئونوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رنجبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: انعامی پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توکسوکاریازیس یا سندرم لاروهای مهاجر احشایی بیماری است که توسط تهاجم خارج روده ای لارو نماتودهای حیوانی به خصوص توکسوکارا کنیس در بافت های انسان ایجاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به منظور بررسی وفور تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر شیراز صورت پذیرفت.
روش: از مناطق مختلف شهر، ۲۰ پارک عمومی انتخاب و از نقاط مختلف هر پارک مانند محل بازی کودکان، محل نشستن، چهار طرف پارک و… تعداد ۱۰ نمونه خاک سطحی برداشت شد و در آزمایشگاه پس از شستشو و صاف کردن با روش شناورسازی، عناصر انگلی مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.
یافته ها: از مجموع ۲۰ پارک مورد بررسی ۳ پارک (۱۵ درصد) آلوده به تخم توکسوکارا بوند. تعداد تخم های شناسایی شده در هر میدان میکروسکوپی از ۱ تا ۸ تخم متغییر بود. همچنین در این بررسی، ۲ پارک آلوده مربوط به جنوب شهر شیراز و یک نمونه مربوط به شمال شرق شهر شیراز بود.
نتیجه گیری: با توجه به آلوده بودن خاک تعدادی از پارک های عمومی به تخم توکسوکارا، برای کاهش خطر آلودگی انسان احتیاج به برنامه های پیشگیرانه همراه با مطالعات بیشتر می باشد.