مقاله فراوانی بیماری های نورواکتودرمال (توبروس اسکروزیس، استورج وبر، نوروفیبروماتوزیس) و تظاهرات شایع آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۲ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: فراوانی بیماری های نورواکتودرمال (توبروس اسکروزیس، استورج وبر، نوروفیبروماتوزیس) و تظاهرات شایع آن ها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورواکتودرمال
مقاله توبروس اسکروزیس
مقاله استورج وبر
مقاله نوروفیبروماتوزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی عمران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری های جلدی عصبی (Neuroectodermal) موارد نادری می باشند که مشخصه اصلی آن ها وجود علائم پوستی و عصبی است. البته سایر ارگان های بدن نیز بر اساس نوع بیماری مبتلا می گردند. تشنج یکی از تظاهرات شایع این بیماری ها و عامل اصلی بستری این بیماران می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع بیماری های توبروس اسکروزیس، سندرم استورج وبر، نوروفیبروماتوزیس و تعیین فراوانی تظاهرات شایع این بیماریها می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی پرونده بیمارانی که به درمانگاه و بخش اعصاب بیمارستان کودکان امیرکلا بابل بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مراجعه نمودند، انجام شد. پس از دریافت آمار تعداد کل بیماران بستری، پرونده بیماران مبتلا به بیماری های نورواکتودرنال بررسی و اطلاعات مربوط به آن ها در پرسشنامه ای ثبت و بررسی گردید.
یافته ها: از کل ۲۵۶۴ بیمار بستری شده، ۲۳ بیمار (%۰٫۹) مبتلا به TSC بودند. سن بیماران بین ۱ الی ۱۷ سال، همه بیماران مبتلا به صرع و دارای لکه های هیپوپیگمانته در پوست، ۳ نفر (%۱۳٫۰۴) مبتلا به بیماری قلبی، ۶ نفر (%۲۶٫۰۸) مبتلا به بیماری کلیوی و ۸ نفر (%۳۴٫۸) مبتلا به بیماری شبکیه چشم بوده اند. از کل بیماران بستری شده ۱۱ بیمار (%۰٫۴) مبتلا به SWS بودند. همه بیماران مورد مطالعه مبتلا به صرع و لکه های Port Win Stain در پوست ناحیه انتشار شاخه فرونتال عصب زوج پنجم مغزی و ۴ نفر (%۳۶٫۴) مبتلا به بیماری چشمی بوده اند. از کل بیماران بستری شده ۶ بیمار (%۰٫۲۳) مبتلا به NF بودند. یکی از بیماران مورد مطالعه مبتلا به صرع، تمامی آن ها دارای لکه های متعدد Case-au-lait spots در پوست، ۲ بیمار ندول لیش در عنبیه و یک بیمار هامارتوم شبکیه داشته است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که شایعترین علامت بالینی و عامل اصلی بستری شدن بیماران نورواکتودرنال تشنج می باشد در نتیجه شیوع صد درصدی صرع در این بیماران می تواند بخاطر خطای سیستماتیک از نوع خطای انتخاب (Selection bias) باشد.