مقاله فراوانی اختلال نقص توجه / بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: فراوانی اختلال نقص توجه / بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ADHD بزرگسالی
مقاله ADHD کودکی
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش نوشین‌
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاالدینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اثرات مخرب عدم درمان اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD)، این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اختلال نقص توجه / بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۴۱۴ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. غربالگری ADHD با پرسشنامه خودگزارش دهی ADHD بزرگسالان (ASRS) انجام شد. ADHD کودکی با پرسش از والدین و افسردگی با پرسشنامه بک ارزیابی شد.
یافته ها: فراوانی ADHD بزرگسالی ۳٫۹ درصد و فراوانی ADHD کودکی (بیش فعالی – کم توجهی – مرکب) ۸٫۵ درصد به دست آمد. فراوانی افسردگی در افرادی که ADHD کودکی یا بزرگسالی داشتند؛ بیشتر بود. افسردگی با مقطع تحصیلی ارتباط آماری معنی داری داشت (P<0.05). به صورتی که در مقطع کارشناسی بیشترین میزان افسردگی و در مقطع کارشناسی ارشد کمترین میزان افسردگی گزارش شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که افسردگی در افراد مبتلا به ADHD بزرگسالی و یا وجود سابقه ابتلا در کودکی، شایع است.