مقاله فراوانی آزمایش های پاراکلینیک غیر طبیعی در نوزادان تب دار بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۶۲ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: فراوانی آزمایش های پاراکلینیک غیر طبیعی در نوزادان تب دار بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب
مقاله نوزادان
مقاله آزمایش های پاراکلینیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی بیات غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امامی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اغلب برای تشخیص منشا تب اقدام به انجام آزمایشات متعدد پاراکلینیک می شود. شناخت علائم بدست آمده از نتایج این آزمایش ها در هر منطقه می تواند کمک بسیار مهمی در تشخیص علل تب در نوزادان نماید. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی آزمایش های پاراکلینیک غیر طبیعی در نوزادانی که با تب در بیمارستان بستری شده اند، بود.
روش بررسی: این مطالعه یک بررسی مشاهده ای مقطعی است که بر روی یک نمونه تصادفی از نوزادان تب دار بستری در بیمارستان امیرکبیر در سال ۱۳۸۹ انجام گرفته است. ۱۰۹ نوزاد وارد این مطالعه شدند. نمونه خون، مایع مغزی – نخانی، (CSF) و ادرار به آزمایشگاه ارسال و نتایج آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: کشت خون ۱۹ مورد (۱۷٫۴۳ درصد) مثبت بود. بررسی ها نشان داد که هیچکدام از نمونه های CSF ارسال شده به آزمایشگاه از نظر کشت یا رنگ آمیزی گرم مثبت نشدند. همچنین یافته های آزمایشگاهی در هیچ یک از نمونه های CSF بیانگر ابتلا به مننژیت نبود.
نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای نتایج کشت خون مثبت در نوزادان مورد بررسی، به نظر می رسد انجام کشت خون در نوزادان دارای تب کمک مهمی در تشخیص های بعدی آنان باشد.