سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام علیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمد احدی – استادیار
ابوالحسن فصیحی – استادیار

چکیده:

معلولین جسمی به افرادی گفته می شود که از برخی توانایی های فیزیکی محروم می باشند ولی در سایر توانایی ها این افراد با افراد عادی یکسان و چه بسا برتری نیز دارند در مبحث توانبخشی سعی می شود که با استفاده از توانایی های معلولین عدم توانایی های آن ها را جبران کرد در عصر کنونی رایانه ها کاربردهای بسیار وسیعی پیدا کرده اند درکشورهای توسعه یافته علاوه برمقوله های علمی و تحقیقاتی استفاده و بکارگیری از رایانه به عنوان یک نیاز اولیه زندگی تلقی می شود که این امر در کشورهای درحال توسعه مانند ایران نیز رو به رواج است در نرم افزاری که شرح آن در ادامه آمده است ما سعی کرده ایم که با استفاده از قابلیت گفتار شخص معلول امکان کنترل موشواره رایانه را طوری فراهم کنیم که استفاده کننده بتواند به راحتی از آن استفاده کند.