مقاله فرانظریه پردازی در علوم اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: فرانظریه پردازی در علوم اجتماعی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرانظریه
مقاله فرانظریه پردازی
مقاله فراجامعه شناسی
مقاله بازاندیشی
مقاله نظریه اجتماعی
مقاله فراتحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم و فرانظریه پردازی در ادبیات علوم اجتماعی، تحت عناوین مختلفی هم چون فراجامعه شناسی، جامعه شناسی بازاندیشانه و جامعه شناسی جامعه شناسی ظهور پیدا کرده است. هدف این مقاله، معرفی و تحلیل فرانظریه پردازی جامعه شناختی است. این مقاله بر اساس مطالعه کارهای هواداران عمده فرانظریه و نیز بحث های انتقادی مخالفان آن تنظیم شده است. مقاله با بررسی تعاریف فرانظریه و سپس ارائه تعریفی مشخص از آن آغاز نموده، در ادامه به رابطه آن با مفهوم بازاندیشی پرداخته و در نهایت سودمندی های فرانظریه پردازی و هم چنین انتقادات وارده بر آن را مطرح می کند. بسیاری ازجامعه شناسان و نظریه پردازان بر لزوم پیشرفت و توسعه نظریه اجتماعی تاکید کرده اند. از آن جا که فرانظریه پردازی گام موثری در غنی تر ساختن نظریه ها است، بایستی به این حوزه توجه بیشتری معطوف گردد.