مقاله فراز و فرود اختیارات مشرفان و صاحب بریدان و تاثیر آن بر اقتدار حکومت های ایران در قرون نخستین اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: فراز و فرود اختیارات مشرفان و صاحب بریدان و تاثیر آن بر اقتدار حکومت های ایران در قرون نخستین اسلامی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیوان سالاری
مقاله دیوان برید
مقاله دیوان اشراف
مقاله صاحب برید
مقاله مشرف
مقاله حکومت های ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبانی مطلق الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همراه با پیشرفت فتوحات اسلامی در قلمرو امپراتوری های ایران و روم، به دلیل آن که اعراب مسلمان خود فاقد مهارت های اداری بودند، همان تشکیلات اداری موجود در این سرزمین ها را به کار گرفتند و از آن پس در راستای نیازهای جدیدی که به تدریج به وجود می آمد، تغییراتی در آن ایجاد کردند. در این بین صاحب بریدان ومشرفان، بخشی ازمیراث دیوان سالاری ایرانی همواره به عنوان دو بازوی نظارتی حکومت ها در نظارت برکار گماشتگان حکومتی مطرح بودند. از نیمه اول قرن سوم هجری قمری، به دلیل ضعف دستگاه خلافت عباسی، به مرور در ایران حکومت های نیمه مستقل و مستقلی به وجود آمد که همان ساختار اداری دستگاه خلافت را به کار گرفتند، اما بنابر احساس ضرورت و نیازی که از ماهیت آنان ناشی می شد، به توسعه و تکمیل قسمت های مختلف تشکیلات اداری، به ویژه بخش تشکیلات نظارتی آن، پرداختند. در یک بررسی کلی از روند دیوان سالاری در قرون نخستین اسلامی به وضوح مشاهده می شود که ماهیت حکومت ها و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دخیل در به قدرت رسیدن آنان تاثیر مستقیمی در افزایش یا کاهش حوزه نفوذ و اختیارات صاحب بریدان و مشرفان داشته و متقابلا عملکرد قوی یا ضعیف آنان، در میزان اقتدار حکومت مرکزی موثر بوده است. در این مقاله سعی شد است ضمن بررسی سابقه تاریخی این دو منصب در دوره مورد نظر، به دلایل توجه و بی توجهی فرمانروایان به آنان و نتایج حاصل از آن پرداخته شود.