سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر رستمی حصوری – کارشناس ارشد اقتصاد
مصطفی عمادزاده – استاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد

چکیده:

جریان بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه(مبدأ) به کشورهای توسعه یافته(مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. اثر فرار مغزها بر اقتصاد کشور مبدأ با دو ادبیات سنتی و جدید مورد بحث قرار می گیرد. در دهه ۱۹۷۰ اکثر اقتصاددانان، ادبیات سنتی، با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها باعث کاهش انباشت سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد این کشورها می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، ادبیات جدید، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت می شود. با وجود این مطالعات متفاوت صورت گرفته، اثر کل مهاجرت سرمایه انسانی بر اقتصاد کشورهای مبدأ مشخص نیست. این مقاله با هدف شفاف سازی اثر فرار مغزها بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه به بیان فرصت ها و تهدید هایی که فرار مغزها می تواند برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند می پردازد.