مقاله فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات عمومی علم
مقاله درک عامه از علم
مقاله مجله های علمی عمومی ایرانی
مقاله علم تعاملی
مقاله نظریه کنشگر – شبکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اجاق سیده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به مساله عمومی کردن علم در مجله های علمی عمومی ایرانی می پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله ها در ایران منتشر می شوند اما هنوز به عنوان مقوله ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده اند. مقاله حاضر با توجه به نقش مجله های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزه عمومی بر زبان به کار رفته در تولید متون علمی عمومی ایرانی، تمرکز و معیارهایی را برای مناسب کردن زبان این مجله ها در راستای افزایش درک عامه از علم شناسایی کرده است. برای دستیابی به این معیارها، از محتوای نظری دو نظریه کنشگر شبکه و علم تعاملی استفاده شده و هفت معیار به دایره شناخت درآمده است. اهمیت شناخت این معیارها در آن است که ابزاری را برای کاربرد در مجله های علمی عمومی به منظور ارائه روش های ارتباطات موثر محتواهای علمی با عموم فراهم می کند. در این مقاله با توضیح معیارهای زبان ایده آل یا نگارش متون علمی عمومی، روش برقراری ارتباطات عمومی علم موثر توضیح داده شده تا این معیارها از وضعیت انتزاعی بیرون آمده و عملیاتی و اجرایی شوند.