مقاله فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله سلامت روانی
مقاله دانش آموزان
مقاله دانشجویان
مقاله فراتحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی فر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی بود. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل ۲۷ مطالعه انجام شده از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در سراسر ایران بود که ۳۰۸۹ نفر شرکت کننده را دربر می گرفت. داده های حاصل، با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا d کوهن (۱۹۸۸) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت ۱٫۸۳۴ و برای اثرات تصادفی ۳٫۱۱۷ است که هر دو در سطح P<0.001 معنادار بودند. با توجه به اینکه اندازه های اثر ناهمگون بودند، نسبت به جست و جوی متغیرهای تعدیل کننده اقدام شد. نتایج نشان دادند بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش و جنس شرکت کنندگان، تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به سن شرکت کنندگان و تعداد جلسه های آموزش مهارت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.