مقاله فراتحلیل بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی (۱۳۸۹-۱۳۸۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی (۱۳۸۹-۱۳۸۱)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحلیل
مقاله سبک دلبستگی
مقاله رضایت زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه زوج ها به دنبال آنند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت کنند. تحقیقات زیادی، نشان می دهد که سبک دلبستگی، یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رضایت و سازگاری زناشویی است و هدف فراتحلیل حاضر، بررسی میزان رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی بود. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی را مشخص نموده است. بدین منظور، ۱۸ پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل روی آنها انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از چک لیست تحلیل محتوا انجام شد. پژوهش حاضر، مبتنی بر ۴۰۶۴ نمونه و ۱۹ اندازه اثر است. یافته های پژهش نشان داد که میزان اندازه اثر رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی برابر ۰٫۲۱ ( (p≤۰٫۰۰۰۱است و میزان اندازه اثر مطابق جدول کوهن، پایین است، بنابراین بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه کمی وجود دارد.