مقاله فراتحلیل اثربخشی مداخله های روان شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل اثربخشی مداخله های روان شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله های روان شناختی
مقاله شادکامی
مقاله جامعه ایرانی
مقاله فراتحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیادتیان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبیان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی مداخله های روان شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی بود. نمونه پژوهش شامل ۱۶ مطالعه و ۷۷۰ شرکت کننده بود. داده ها با استفاده از چک لیست فراتحلیل کوهن تحلیل شدند. نتایج گویای اندازه اثر بالای مداخله های روان شناختی بر میزان شادکامی بود (d=1.30، P<0.001). بر این اساس مشخص شد روی آورد درمانی فوردایس بالاترین اندازه اثر و آموزش راهبردهای شاکرانه کمترین اندازه اثر را در ارتقای شادکامی دارند. نتیجه نهایی پژوهش مبین اثربخشی مداخله های روان شناختی بر ارتقای شادکامی جامعه ایرانی بود.