مقاله فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان سوء مصرف مواد و سلامت عمومی افراد وابسته به مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان سوء مصرف مواد و سلامت عمومی افراد وابسته به مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحلیل
مقاله درمان شناختی – رفتاری
مقاله اضطراب
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله افسردگی
مقاله سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابع بردبار فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه افزایش استفاده از شیوه های گروه درمانی در درمان سوء مصرف مواد، تاکنون یک مطالعه علمی نظام مند مقالات و ترکیب نتایج مختلف پیرامون آن صورت نگرفته است. هدف از این فراتحلیل، بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر ترک سوء مصرف مواد و رفتارهای روانی وابسته به آن بود. از روش فراتحلیل برای بررسی ۱۰ مورد از ۳۲ پژوهش که از نظر روش-شناختی مورد قبول بودند، استفاده شد. با استفاده از میانگین، اندازه اثر روش-درمانی مذکور مورد مقایسه قرار گرفت. اندازه اثر مداخلات رفتاری – شناختی که از ۰٫۴۷ تا ۰٫۸۳ میزان در نوسان بود، اثربخشی این روش درمانی را در مورد سوء مصرف مواد موثر نشان داد. این میزان بر اساس جدول کوهن بالا بود. همسو با سایر تحقیقات آزمایشی و همبستگی، مداخلات رفتاری شناختی بر ترک و پیشگیری از عود سوء مصرف مواد و نشانه های روانی چون اضطراب و افسردگی بسیار موثر است.