سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
راحله بیگلری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

مدل رشدی قابلیت ساختاری مفهومی برای بهبودمدیریت و توسعه محصولات نرم افزاری به روش قانون مند و هماهنگ فراهم م یکند این مدل د رواقع یک چارچوب رشدی است که بلوغ فرایند توسعه نرم افزار را از فرایندی رشد نیافته تا فرایندی منظم و رشد نیافته به تصویر می کشد مدل رشد قابلیت مدلی کلی است و در بازه های مختلف از آن استفاده می شود زمانی که شخصی سازی و امنیت برای سازمان های مختلف مورد اهمیت قرارگرفت درخواست نرم افزارهایی با خواص یکپارچگی دسترسی پذیری و محرمانگی افزایش یافت. علیرغم سرمایه گذاریهای مختلفی که در این زمینه انجام گرفته هنوز تضمینی برای تولید محصولی امن وجود ندارد با درنظر گرفتن استانداردهای موجوددر زمینه امنیت و استفاده از مدل SSE-CMM فرایندی در زمینه بهبود امنیت نرم افزار مطرح شده است.