سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید حسنی – هیات علمی و مسئول بخش تحقیقات و کنترل و گواهی سیب زمینی موسسه تحقیقات
عباس زارعیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمدرضا جزایری نوش آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

تولید و تکثیر ریز غده های سیب زمینی بذری عاری از بیماری های ویروسی، قارچی و باکتریایی در سن فیزیولوژیکی و اندازه مناسب از اهداف کنترل و گواهی بذر این گیاه و یکی از عوامل موثر در افزایش میانگین عملکرد می باشد. برای احراز چنین شرایطی، چرخه ای آغاز می شود که شامل تهیه گیاهچه عاری از ویروس، تکثیر آن و سپس نگهداری در اتاق رشد، انتقال به گلخانه، کشت در بستر مناسب، مراقبت در مراحل داشت و برداشت، آزمونهای آزمایشگاهی و ایجاد مزارع پست کنترل است. کنترل و نظارت تمام این مراحل برای رسیدن به این اطمینان است که بذر محتوی کیسه با مشخصات روی بر چسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند.