سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرزان مجیدفر – پژوهشکده مطالعات فناوری
فرشید مجیدفر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درپیش بینی فناوری فرصت های ایجاد محصولات جدید به دنبال کشفیات علمی و همچنین ظهور توسعه و انتشار نوآوریهای فناورانه ازاهمیت محوری برخوردار هستند محققین از روشهای متعددی برای پیش بینی فناوری استفاده می کنند که تجزیه و تحلیل اختراعات ثبت شده یکی ازاین موارد است تمایل بخشهای تحقیق و توسعه تحلیلگران تجاری و بنگاه های اقتصادی به کشف و بهره برداری ازاطلاعات مخفی دراختراعات روش سنتی تجزیه و تحلیل دستی برای استخراج دانش را منسوخ نموده است پیش بینی تکنولوژی بصورت تشخیص زودرس پیشرفت های نویدبخش آینده فناورانه و ارزیابی پتانسیل توانش آنها تعریف می شود دراین مقاله ما یک فرایند متن کاوی را برای پیش بینی نوآوریهای بالقوه فناورانه براساس تجزیه و تحلیل مورفولوژیک ریخت شناسی اختراعات موجود درزمینه فناوری های پیشرفته ارایه می نماییم تجزیه و تحلیل مورفولوژی براین اساس است که هرفناوری قابل تبدیل به مجموعه ای از ویژگیهای چندسطحی است به گونه ای که ماهتی هرفناوری باترکیبی ازسطح ویژگیها قابل توصیف است