سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید کاملی – معاون اعتبارات بانک بین المللی توسعه BID

چکیده:

درمناسبات پیچیده اقتصاد جهان امروز هرکشور سعی دارد با بهره گیری از مزایای رقابتی خود سهمی از بازار تولیدات و خدمات را در گوشه ای از جهان به خود اختصاص دهد رشد روزافزون دانش و فناوری بدست متخصصین کشور مان باعث گردید تا علاوه بر رفع بسیاری از نیازهای داخلی صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور دربرنامه ریزی شرکت های مشاور و پیمانکار ایرانی قرار گیرد حرکت جدی دراین رابطه از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اغاز و درکمتر از یک دهه ارزش صادرات این بخش از ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از سه میلیارد دلار درسال ۱۳۸۹ بالغگردید اگرچه این رشد حتی از اهداف برنامه های توسعه ای کشور فاتر بود لیکن همچنان سهماندکی از مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی در سطح جهان را داراست با توجه به مشکلات فنی و اجرایی عدیده شرکت های ایرانی دربازار رقابتی اجرای طرح های فنی و مهندسی درخارج از کشور حمایت مالی بانکهای کشور نقطه امیدبخشی برای ادامه فعالیت های بین المللی شرکت های ایرانو رشد صادرات می باشد. مقاله حاضر به تبیین فرایند نظارت بانکی براعطای تسهیلات به طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی درحین اجرا جهت بکارگیری روشهای عملیاتی هماهنگ و متضمن منافع بانک صادرکننده و کشور می پردازد