سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم پیرکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران،
محمدابراهیم علیا – استادیار، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ،

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر تعداد عوامل اجرایی بر حذف اسید قرمز ۸۸ از یک محلول آبی با استفاده از فرایند فوتوالکتروکاتالیست می پردازد. کاتالیست نوری، Ni-TiO2 بود که در این محلول بکار گرفته شد تا به یک مساحت سطحی کاتالیست بزرگتر دست یابیم. مقادیر بهینه دوز کاتالیست نوری۰/۶گرم بر لیتر، غلظت رنگ ۵۰ میلی گرم بر لیتر pH 1 ولت بدست آمدند. / برابر ۷ و پتانسیل ۱ COD محلول از ۱۵۷۹ به ۵۳۹ میلی گرم برلیتر در حین فرآیند تجزیهکاهش یافت. کارآیی فوتوکاتالیست توسط روش های SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. یک روش خاص برای تجزیه رنگپیشنهاد شد. انرژی مورد نیاز در آزمایش از طریق سلول های خورشیدی فراهم آورده شد صرفه جویی قابل توجهی درهزینه ها صورت گرفت