سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جعفر حدادپور جهرمی – دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

جوهره زندگی انرژی است که با مصرف منابع مختلف که در طبیعت یا فت می شود بدست می آید. یکی از انرژی های که امروزه نقش بسیار حساسی در جوامع بشری دارد، انرژی الکتریکی است که بواسطه منابع تجدید پذیر و تجدیدناپذیر موجود در طبیعت توسط بشر تولید می شود. این منابع در نیروگاهها و مولدهایی که بدست انسان ها ساخته شده است تبدیل به برق می شود و در جامعه تزریق می شود. انرژی برق در اکثرکشورهای جهان بصورت پایه ای با روش متمرکز تولید می شود که با ورود رویکرد تولید پراکنده، به روش جدید توجه جدی میشود.در روش تولید پراکنده به آن دسته از مولدهایی که در حجم کم تولید مینمایند مولدمقیاس کوچک می گویند که تکنولوژیهای متعددی دارد و میتوان هرکدام را میتوان با توجه به اقلیم و شرایط مخصوص مورد استفاده قرارداد. در این مقاله تلاش شده است که عوامل موثر درانتخاب مولدها را در نظر گرفته و با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی مناسبترین گزینه را پیشنهاد داد، که در نهایت از میان تکنولوژیهای موجود توربین گازی در اولویت قرار گرفت.