سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدپترولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسام الدین معین زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

پریدوتیت های دره پهن، بخشی از مجموعه افیولیتی بافت- اسفندقه می باشند که در ۱۱۱ کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع شده وبه کمربندآمیزه افیولیتی ایران مرکزی اختصاص دارند. این پریدوتیت هابیشتر دارای ترکیب هارزبورژیتی هستند. بااستفاده ازمطالعات پتروگرافی، کانی شناسی وروابط بافتی، فرآیند سرپانتینی شدن پریدوتیت ها و شرایط تشکیل کانی آزبست در آنها مورد بررسی قرار گرفته است . مطالعات نشان می دهند، این پریدوتیت ها به میزان متفاوت سرپانتینی شده ودرحدرخساره شیست سبز دگرگون شده اند