سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحل عامری گلستان – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلا
سیدحسن حجازی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
واچیک هایراپتیان – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

به منظور شناسایی فرآیند دولومیتی شدن و مکانیسم آن، سنگ های کربناته به سن سیلورین واقع در جنوب شرق انارک (شرق ایران مرکزی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات میکروسکوپی وژئوشیمیایی، پنج نوع دولومیت در این برش شناسایی گردید که عبارتند از دولومیت نوع اول ( بسیار ریز تا ریزبلور)، دولومیت نوع دوم (ریز تا متوسط بلور)، دولومیت نوع سوم (بلورهای متوسط)، دولومیت نوع چهارم(درشت بلور) و دولومیت نوع پنجم (سیمان پرکننده حفرات). مکانیسم احتمالی برای تشکیل این دولومیت ها بدین صورت مطرح می گردد که ابتدا تشکیل دولومیت اولیه از آب دریا را شاهد هستیم. دولومیت نوع دوم برپایه شواهدی چون اندازه بلورها و فابریک، طی دفن شدگی کم عمق ایجاد شده است و در ادامه با افزایش عمق دفن شدگی تشکیل دولومیت های نوع سوم و چهارم صورت گرفته است. در آخرین مراحل دیاژنز، تشکیل دولومیت ها را به فرم سیمان شاهد هستیم.