سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تولید بیودیزل از روغن‌های خوراکی علاوه بر از بین رفتن مواد غذایی، باعث بوجود آمدن رقابت شدید در بازار شده و قیمت روغنهای نباتی را به سرعت افزایش می‌دهد، لذا چاره کار می‌تواند استفاده از روغن‌های غیر‌خوراکی نظیر چربی‌ حیوانی (پیه) باشد که ماده اولیه ارزان و دردسترس می‌باشد. در این تحقیق، فرآیند تولید سوخت بیودیزل از چربی حیوانی شامل در سه مرحله جداسازی چربی موجود در پیه، جداسازی اسیدهای چرب غیر اشباع از چربی موجود در پیه و تولید سوخت بیودیزل به روش ترنس‌استریفیکاسیون انجام‌گرفت. نتایج آزمون حاکی از این واقعیت است که خواص ترموفیزیکی و احتراقی سوخت بیودیزل تولید شده از چربی حیوانی، در محدوده استانداردASTM D6751 قرار دارد و در مقایسه با بیودیزل حاصل از روغن آفتابگردان دارای نقطه ریزش بسیار پایینی است که استفاده از آنرا در مناطق سردسیر محدود می‌کند