سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی – استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مجید فضلعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی که بعنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران که متولی گری توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور را عهده دار می باشد، تصمیم به تدوین برنامه ریزی استراتژیک خود نموده تا بر اساس این برنامه بتواند گام مؤثر در جهت نیل به اهداف خود بردارد. شرکت شهرکهای صنعتی از بین روشهای متعدد برنامه ریزی استراتژیک، روش برنامه ریزی استراتژیک فرد- آر دیوید را برای تهیه سند راهبردی خود برگزیده است. همانطوریکه می دانیم مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد که در مقاله حاضر به دو فاز تدوین استراتژی و ارائه برنامه هایی جهت اجرای استراتژی پرداخته می شود.