سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی نبوی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مرتضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مجید فضلعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی که به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت شهرک های صنعتی صنایع کوچک ایران که متولی گری توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور را عهده دار می باشد تصمیم به تدوین برنامه ریزی استراتژیک خود نموده تا بر اساس این برنامه بتواند گام موثر در جهت نیل به اهداف خود بردارد. شرکت شهرک های صنعتی از بین روشهای متعدد برنامه ریزی استراتژیک روش برنامه ریزی استراتژیک فرد- آر دیوید را برای تهیه سند راهبردی خود برگزیده است. همانطوری که می دانیم مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد که در مقاله حاضر به دو فاز تدوین استراتژی و ارائه برنامه هایی جهت اجرای استراتژی پرداخته می شود.