سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اشرف گنجوی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی
سعیده خضری پور – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی

چکیده:

تخلیه الکتریکی جزئی به عنوان یک عامل مخرب در سیستمهای انتقال فشار قوی در طی سالهای گذشته به طور گسترده ی مورد مطالعات تئوری و عملی قرار گرفته است و تحقیقات زیادی صورت گرفته استو در این مقاله برخی از معمترین تحقیقات موجود در زمینه تخلیه ی الکتریکی جزئی که توسط محققان انجام شده است را بیان خواهیم کرد.