سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید ثروت جو – کارشناس ارشد معماری
مهتاب ارمغان – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

معماری ایران درگذشته ازتجربیات اجداد و نسلهای پیش از خود برای دستیابی به تجربیات ارزنده ی جدید کمک میگرفت به همین دلیل معماری سنتی توانست دربسترزمان به تکامل نسبی اما ارزشمندی برسد این معماری زمانی بسیارطولانی به صورت حکمی خدشه ناپذیر برطرح و ساخت بناهای این سرزمین چیره بود دردوران معاصر ارتباطهای جدید فرهنگی علمی و اقتصادی تغییراتی درنحوه شهرنشینی پدید آورد که متاسفانه این معماری درروندی که از حدود صدسال پیش اغاز شد اماج بحرانهایی سخت قرارگرفت به طوریکه دراین سالها دگرگونیهایی درمعماری ایرانی رخ دادو آن را به جایی رساند ک امروز به شدت از درد بی شخصیتی و بی هویتی رنج می برد دراین مقاله سعی براین است که به بررسی ویژگیهای معماری مسکن ایران در گذشته پرداخته سیرتحول مسکن را دردوران معاصر بررسی کرده و ببینیم که چه باید کرد تا بتوان مسکنی را امروز طراحی کرد که ویژگیهای معماری ایرانی را درعین استفاده از تکنولوژی های جدید داشته باشد.