سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین نژادفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
حامد کمانه آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت های فسیلی بسیار مهم است، با توجه به اینکه در دریا پایداری و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب توربین های بادی در دریا توجه ویژه ای دارند. سازه ژاکت نگه دارنده توربین های بادی دریایی هزینه غالب را در ساخت و نصب در مناطق دریایی دارد و توجه به ساخت و نصب توربین های بادی دریایی و ارائهراهکار های عملی برای طراحی و توسعه و همچنین تولید انبوه توربین های بادی دریایی از اولویت برخوردار است. پاسخ دینامیکی بار باد بر ژاکت توربین های بادی دریایی ، تاثیر بیشتری در مقایسه با ژاکت های صنعت نفت دریایی خواهد داشت . بنابراین، عملکرد خستگی اتصالات جوش داده شده، از یک معیار محرک طراحی برای بسیاری از جزئیات سازه های نگهدارنده توربین های بادی دریاییاست. در بررسی خستگی اتصالا ت لوله ای جوش داده شده ژاکت ثابت توربین بادی دریایی ایده اصلی ارائه مدل احتمالاتی از باد و امواج، همچنین بررسی توزیع طولانی مدت از دامنه تنش داغ نقطه است، که چگونه می توان توسط توابع تحلیلی مانند توزیع وایبول و توزیع گاما تعمیم یافته نشان داد،که معمولا نیازمند تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان از اتصالات لوله جوش داده شده هستند