سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیس نوعی اسکوئی – کارشناسی ارشد معماری،دانش آموخته دانشگاه آزاد – اسلامی واحد تبریز
سحر طوفان – دکترای معماری،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

امروزه با توسعه روز افزون شهرها و افزایش شهرنشینی و نبود فضاهای مطلوب شهری توجه هر چه بیشتر کارشناسان را به خود جلب کرده است از این رو فضاهای سبز موجود شهری که به عنوان یک شاخص مهم است بیشتر مورده توجه قرار گرفته است.بر همین اساس در این نوشتار سعی شده است که با توجه به شناخت نیازهای اجتماعی و فردی کودکان و همچنین با مطالعه در چگونگی ارتقای کیفیت این فضاها, می توان سلامت و رشد قوای ذهنی و جسمی و رشد خلاقیت هر رده سنی را تضمین کرد در این راستا که پارک های کودک مرکزی است جهت گذراندن اوقات فراغت کودکان همراه با والدین خود با در نظر گرفتن فضاهایی که کودکان بتوانند نیازهای روحی و روانی خود را با الهام از محیط طبیعی مطلوب اطراف بر طرف سازند. باتوجه به مسائل فوق در زمینه شناخت نیازهای کودکان به مطالعه و بررسی مبانی پژوهشی و اصول طراحی آن دست یافت.