سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی سپهری –
داود وحدت –
مریم ملا باقر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مرکز ته

چکیده:

فناوری Radio Frequency Identification) RFID به روشهای شناسایی و جمع آوری اطلاعات درباره اشیا و ارسال داده های مربوطه به سامانه های رایانه ای بدون دخالت انسان و با استفاده از امواج رادیویی اشاره دارد این فناوری علیرغم عمر کوتاه خود به جایگاه والایی در پاسخگویی به نیازهای صنعتی و اجتماعی بشر دست یافته و به عنوان یکی از ده فناوری برتر دنیا معرفی شده است از طرفی بیمارستان ها نیز با چالشهای فراوانی درشناسایی و ردیابی بیماران روبرو هستند و از آنجایی که اولین اولویت دربیمارستان سلامت بیماران است مدیران بیمارستان ارتقای تجهیزات تشخیصی را دراولویت هزینه های بیمارستاین قرار میدهند اما بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهدکه این فناوری به طور خ اص برای حوزه سلامت طراحی نشده درصورتی که باتوجه به ملاحظات خاص این حوزه می بایست سامانه ای با درنظر گرفتن محدودیت ها و ملاحظات این حوزه طراحی گردد.