سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
علی نجارنژادمشهد – کارشناس مهندسی شیمی صنایع گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سیدمحمدرضا قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

پس از رسیدن به سنگهای مخزن با حفر چاه برداشت نفت صورت می گیرد که این عمل براساس شرایط داخلی مخزن به دو روش کلی تقسیم می گردد . روش طبیعی: با کمک گرفتن از فشار درون مخزن و جاری شدن آن به خارج از چاه ، روش مصنوعی: که این دسته خود شامل روشهای متفاوتی مانند روشهای حرارتی، شیمیایی، تزریق گاز و بیوتکنولوژیکی می باشد . از کاربردهای بیوتکنولوژیکی در روش ازدیاد برداشت نفت می توان به استفاده از میکروارگانیسم ها در صنایع نفت اشاره نمودکه به کمک میکروبهای بی هوازی و انحلال مواد معدنی و سولفات صورت می گیرد دراین مقاله سعی شده است که به بررسی فرایندازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی و تاثیر عواملی همچون دما، PH، و شوری برعملکرد باکتری ها و محصولات متابولیکی آنها پرداخته شود.