سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – پروفسور، دانشگاه فردوسی مشهد
نعیم لطفی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

اتوفرتاژ فرآیندی است که در آن تنش های پسماند فشاری به وسیله بارگذاری و بار برداری یک فشار داخلی در استوانه ایجاد می شود که در محدوده پائین تر از شرایط نرمال فشار می تواند مفیدباشد. در طول بارگذاری در اثر این فشار داخلی ، بخشی از جداره استوانه دچار تغ ییر شکل پلاستیک می شود و بخش دیگر الاستیک باقی می ماند و پس از بار برداری تنش های پسماند فشاری در ناحیه داخلی و تنش های پس ماند کششی در ناحیه خارجی جداره استوانه ایجاد می شود که باعث افزایش ظرفیت تحمل فشار در مرحله بعدی بارگذاری خواهد شد . در این تحقیق، فرا یند اتوفرتاژ با در نظر گرفتن رفتار سخت شوندگی ایزوتروپیک با روش عددی المان محدود و به وسیله کدنویسی در نرم افزار م تلب بر ای استوانه های ساخته شده از فلز و مواد با خواص تدریجی با ترکیب فلز – سرامیک بررسی شده است. این بررسی هم برای بدست آوردن تنش های پسماند ح داکثر و هم به منظور بدست آوردن فشار اتوفرتاژ بهینه برای مینیمم شدن تنش ون میزز ماکزیمم پس از اعمال فشاری کاری در استوانه اتوفرتاژ شده انجام شده است و در نهایت نتایج با یکدیگر مقایسه شده است . همچنین برای تائید نتایج بدست آمده نرم افزار تجاری انسیس ۱مورد استفاده قرار گرفته است